I april kommer din gräsklippare tillbaka till arbetet

Apr 06 2021
I april kommer din gräsklippare tillbaka till arbetet

Efter en vinter utan gräsklippning börjar gräsmattan växa igen på våren! April är den perfekta månaden för att börja sköta gräsmattan. Det gäller särskilt att klippa gräsmattan regelbundet.

Vilka är fördelarna?

Din gräsmatta blir vackrare, kompaktare, grönare och friskare. Gräsklippning förhindrar också spridning av mossa och ogräs eftersom gräsklippning ökar tätheten. Detta garanterar att din gräsmatta är frisk!

Hur ofta klipper du?

Frekvensen beror på det önskade resultatet, men också på årstiderna: på våren är det bäst att klippa en gång i veckan. Under sommaren är det bäst att klippa varannan vecka och strax före vintern rekommenderas att gräsmattan klipps mycket kort.

Några tips

1. Innan du börjar klippa gräsmattan ska du se till att inga föremål, grenar eller stenar har samlats på gräsmattan medan du inte klipper.

2. Nu kan du börja klippa. Fokusera först på hindren genom att klippa runt dem: trädstammar, rabatter, staketfötter ...

3. Det är lämpligt att klippa parallella remsor. Korsa färdriktningen varje gång för att undvika att springa runt på samma gräs om och om igen. Var försiktig, det rekommenderas inte att klippa när gräset är för torrt eller för vått eftersom det skadar gräset eller täpper till utmatningsrännan.